Styropapa gr. 10cm

Płyty izolacyjne Neolamin NRO Premium to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na
welonie z włókna szklanego. Do produkcji warstwowych płyt izolacyjnych wykorzystywane są pyty
styropianowe Neodach Podłoga Premium.
Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie reakcji na
ogień dla wyrobów dachowych, zostały sklasyfikowane w klasie BROOF(t1) odporności na ogień
zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg Instrukcji ITB.

Zastosowanie wyrobu:

•do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20o)
•do wykonywania izolacji termicznej stropodachów i tarasów
•do ocieplania ścian poniżej poziomu gruntu