Pustak ceramiczny 18,8 cm

TERMOton P+W 18,8
Wymiary: 325 x 188 x 235
Klasa: 10 ; 15
Λ = 0,232 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 188mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 9,72 kg
Ilość sztuk na palecie: 96
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów T 1
Kategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 10,0 N/mm ; 15,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 687 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

Towar na zamówienie