Ramka do murowania

Ramka służy do nakładania równej warstwy zaprawy ciepłochronnej z systemem rozdziału spoiny, niwelującym mostek termiczny.
Posiada długość około 1m, szerokość ramki to wymiar odpowiadający grubości ściany w tym przypadku to 25cm. W środku ramki, wzdłuż jej osi zainstalowano listwę o szerokości 6 cm. Ogranicza ona zużycie zaprawy oraz powoduje, że wzdłuż środkowej osi muru powstaje pusta luka w zaprawie, która niweluje tym samym mostek termiczny do minimum.

sciana.jpg

Ramka TERMOton przeznaczona jest do wykonywania ścian konstrukcyjnych i działowych w budownictwie jednorodzinnym.


KORZYŚCI

- Redukcja mostka termicznego do minimum.
- Oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia zaprawy murarskiej nawet do 40%.
- Estetyka budowy, równa fuga / czysta ściana.
- Ramka usprawnia i przyspiesza prace murarskie.

92,00 zł