Pustak ceramiczny 25 cm

TERMOton P+W 25
Wymiary: 325 x 250 x 235
Klasa: 15

Λ = 0,254 W/(mK)


Ilość sztuk na m2 grubość ściany 250mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów T 1
Kategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 15,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 646 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

Koszt dostawy HDS 12 ton ( 10 palet )

do 10 km od Jeleniej Góry      150 zł netto

do 15 km od Jeleniej Góry      200 zł netto

do 25 km od Jeleniej Góry      250 zł netto