Pustak ceramiczny 25 cm Diament

TERMOton P+W 25 DIAMENT
Wymiary: 325 x 250 x 235
Klasa: 10 ; 15

Λ = 0,170 W/(mK)

Ilość sztuk na m2 grubość ściany 250mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów Tm (+/-10mm)
Kategoria rozpiętości wymiarów Rm (+/-10mm)
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 10,0 N/mm ; 15,0 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 622 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

Koszt dostawy HDS 12 ton ( 10 palet )

do 10 km od Jeleniej Góry                200 zł netto

od 10 do 20 km od Jeleniej Góry      200 zł netto

od 20 do 30 km od Jeleniej Góry      300 zł netto