Komin Eco sam Specjal

Special to trójwarstwowy system kominowy, który jest przeznaczony do odprowadzania suchych i mokrych spalin o temperaturze w zakresie 40 C° – 600 C°.
Wyposażony w system przewietrzania i ściek kwaśnego kondensatu.
Ma zastosowanie wszędzie tam gdzie jest możliwe zjawisko skraplania się wilgoci w przewodzie kominowym.
Jest przystosowany do współpracy z urządzeniami grzewczymi z otwartą komora spalania, zasilanymi paliwem stałym, ciekłym i gazowym.
Cechuje go pełna izolacja termiczna dzięki której komin szybko nagrzewa się zapewniając dobry ciąg.
Głównym elementem systemu jest wysokiej jakości ceramiczna rura klasy A1B1 B2N1 – odporna na pożar sadzy i pracę w warunkach wilgotnych.
Komin jest produkowany w czterech średnicach kanału spalinowego ø140, ø160, ø180 i ø200, dostępny również w wariancie z dodatkowymi kanałami wentylacyjnym w pustaku.
Standard jest całkowicie wykonany z prefabrykowanych elementów i dostarczany na budowę w kompletnych zestawach, gotowych do montażu.
Komin jest gazoszczelny i odporny na pożar sadzy.

 • Części składowe systemu wykonane z najlepszych materiałów
 • Kompletny, gotowy do montażu zestaw
 • Szybki i łatwy montaż
 • Odporny na działanie wysokiej temperatury spalin i korozję
 • Możliwy do zabudowy wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Dobrze tłumi dźwięki
 • Zwarta konstrukcja zajmująca mało miejsca
 • Łatwy w czyszczeniu dzięki gładkiej powierzchni ceramicznej rury
 • Bezpieczny w eksploatacji
 • Rodzaj stosowanych paliw
  – węgiel kamienny i brunatny
  – miał węglowy
  – drewno (suche i mokre)
  – ekogroszek, pellet
  – gaz ziemny
  – olej opałowy
 • Typy podłączanych pieców
  – do kominków oraz pieców z otwartą komorą spalania
 • Warunki eksploatacji
  – do suchych i mokrych spalin
  – praca w podciśnieniu przy niskiej (40 C°) oraz wysokiej temperarturze spalin (600 C° – suche 400 C° – mokre)
  – wszędzie tam gdzie jest możliwa kondensacja w przewodzie kominowym
 • Właściwości
  – trójwarstwowa konstrukcja
  – gazoszczelny, odporny na działanie wilgoci i pożar sadzy według normy EN 13063-1 oraz EN 13063-2
  – dostępny również w wariancie z dodatkowymi kanałami wentylacyjnymi
 • Elementy systemu
  – rury ceramiczne grubości 20 mm klasy A1N1 B2N1, formowane plastycznie
  – długość elementów: rury proste 50 cm, trójniki przyłączeniowe 50 cm, pustaki obudowy 33 cm, izolacja łupki 33 cm
 • Przewietrzanie i odprowadzenie kondensatu
  – przewietrzanie wełny przez cztery narożne kanały w keramzytowej obudowie,
  – kodensat odprowadzany przez kształtkę denną z rurką