Komin Eco sam Standard

Standard to trójwarstwowy system kominowy, który jest przeznaczony do odprowadzania suchych spalin o temperaturze w zakresie 200 C°-600 C°.
Ma zastosowanie wszędzie tam gdzie nie występuje zjawisko skraplania się wilgoci w przewodzie kominowym.
Jest przystosowany do współpracy z urządzeniami grzewczymi z otwartą komora spalania, zasilanymi paliwem stałym.
Cechuje go pełna izolacja termiczna dzięki której komin szybko nagrzewa się zapewniając dobry ciąg.
Głównym elementem systemu jest wysokiej jakości ceramiczna rura klasy A1B1 B2N1 – odporna na pożar sadzy i pracę w warunkach wilgotnych.
Komin jest produkowany w czterech średnicach kanału spalinowego ø140, ø160, ø180 i ø200, dostępny również w wariancie z dodatkowymi kanałami wentylacyjnym w pustaku.
Standard jest całkowicie wykonany z prefabrykowanych elementów i dostarczany na budowę w kompletnych zestawach, gotowych do montażu.
Komin jest gazoszczelny i odporny na pożar sadzy.

 • Części składowe systemu wykonane z najlepszych materiałów
 • Kompletny, gotowy do montażu zestaw
 • Szybki i łatwy montaż
 • Odporny na działanie wysokiej temperatury spalin i korozję
 • Możliwy do zabudowy wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Dobrze tłumi dźwięki
 • Zwarta konstrukcja zajmująca mało miejsca
 • Łatwy w czyszczeniu dzięki gładkiej powierzchni ceramicznej rury
 • Bezpieczny w eksploatacj.
 • Rodzaj stosowanych paliw
  – węgiel kamienny (z wyłączeniem miału),
  – suche drewno o wilgotności do 20 % w stanie powietrzno-suchym
 • Typy podłączanych pieców
  – do kominków oraz pieców z otwartą komorą spalania
 • Warunki eksploatacji
  – do suchych spalin
  – praca w podciśnieniu przy temperaturze spalin w zakresie 200 C°-600 C°
  – wszędzie tam gdzie nie występuje kondensacja w przewodzie kominowym
 • Właściwości
  – trójwarstwowa konstrukcja
  – gazoszczelny, odporny na pożar sadzy według normy EN 13063-1
  – dostępny również w wariancie z dodatkowymi kanałami wentylacyjnymi
 • Elementy systemu
  – rury ceramiczne grubości 20 mm klasy A1N1 B2N1, formowane plastycznie
  – długość elementów: rury proste 50 cm, trójniki przyłączeniowe 50 cm, pustaki obudowy 33 cm, izolacja łupki 33 cm
 • Przewietrzanie i odprowadzenie kondensatu
  – brak przewietrzania i odprowadzenia