Klej do glazury

Do przyklejania glazury, terakoty i gresu wewnątrz i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować do wyrównywania podłoży oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Cena za 5 kg

 

Opakowanie

Jednostkowe: Torebka 5kg

Jednostkowe: Worek 25 kg 

8,00 zł